AMASYA'DA YETİŞEN ÜNLÜLERİMİZ

Köklü ve zengin bir tarihi yanında ilimiz 1861'de Fransız G.Perrot'un "Amasya Anadolu'nun Oxford'udur. 25.000 kişilik nüfusunun 2.000'i öğrenci olup, 18 medresede öğrenim görmektedir" beyanlarıyla bir çok devirde önemli kültür merkezi olduğu bilinmektedir. Amasya'da yetişen düşünür, din, bilim ve devlet adamlarından bazıları şunlardır:

Bilim Adamları:

• Amasyalı Strabon
• Sabuncuzade Şerefeddin
• Akşemseddin
• Sucaeddin İlyas Çelebi
• Hayrettin Çelebi
• Pir Sina Abdurrahman Çelebi

Sporcular:

• Hamit Kaplan
• Metin Uludağ
• Mahmut Demir
• Numan Fırat
• Ömer Sakızcı

Şairler:

• Aşık Paşa (1272-1332)
• Ahmedi (1334-1413)
• Zeynep Hatun (Zennünisa 3.-1474)
• Mihri (?-1506)
• Figani
Din Adamları: 
• Ali Cemal Çelebi (Zembilli Ali Efendi ?-1525)
• Memikzade Mustafa Efendi
• Hacı Hafız Tevfik Efendi
• Abdurrahman Kamil Efendi

• Süleyman Uludağ
Padişahlar:
• Şehzade Murat (II.Murat)
• Şehzade Selim (Yavuz Sultan Selim)
• Şehzade Bayezıd (Yıldırım Bayezıt, 1404-1451)
Vezirler:
• Yörgüç Paşa (?-1414)
• Bayezıd Paşa (?-1421)
• Cafer Çelebi (?-1515)
• Hacı Hüseyin Paşa (?-1762)
• Mehmet Paşa
• Yakut Paşa
Sadrazamlar:
• İshak Paşa (?-1483)
• Kara Mustafa Paşa (1634-1683)
• Naili Abdullah Paşa
• Şırvanızade Mehmet Paşa
Tarihçiler:
• Aşık Paşa Zade (Derviş Ahmet Aşıki, 1400-?)
• İsmail Hami Danışmend (1889-1967)
• Abdi-Zade Hüseyin Hüsameddin (Yasar) (1868-1939)
Hatta- Bestakar- Ressam :
• Yâkûtü'l Musta'sımî
• Şeyh Hamdullah (1429-1519)
• Bestekar (İrfan ÖZBAKIR)
• Ressam Nilgün Sözer 

AMASYA MENÜSÜNE DÖNÜŞ